Media

Zuidoost&Meer

Zuidoost&Meer heeft een oplage van 40.000 exemplaren en verschijnt maandelijks bij alles huishouden in Amsterdam Zuidoost op de deurmat. Naast de huis-aan-huisverspreiding in Amsterdam Zuidoost is Zuidoost&Meer ook verkrijgbaar bij een dertigtal distributie punten.Het doel van Zuidoost&Meer is inwoners van stadsdeel Zuidoost positief te informeren met lokaal nieuws, bestuurlijke informatie, wetenswaardigheden en evenementen als ook wijkgerichte en lokale adverteerders de mogelijkheid bieden buurtbewoners te bereiken. De redactie is onafhankelijk tenzij anders aangegeven.