Vrouw-met-weegschaal

Jiridsch spreekuur 09-11 en verder

Wekelijks, iedere vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur is er Sociaal Juridisch spreekuur. 

Dit spreekuur is bedoeld voor mensen die te kampen hebben met sociaal juridische problemen. Heeft u problemen met arbeid en inkomen, criminaliteit en veiligheid,  problemen met uw uitkering, schuldhulpverlening of wilt u uw partner laten komen uit het buitenland. Dan kunt u bij ons gratis terecht op dit spreekuur.

Simud, Kormelinkweg 1 Amsterdam Zuidoost. 

website