welzijn op recept

Het koffieuurtje en Welzijn op Recept

Het koffieuurtje en Welzijn op Recept

Bewoners kunnen elke donderdag van 14.00 – 15.30 uur terecht op een inloopspreekuur in het gezondheidscentrum in Venserpolder. Professionals staan klaar om bij een kopje koffie of thee oplossingen te vinden voor (levens)vragen. 
Eén van de oplossingen is Welzijn op Recept van MaDiZo en biedt bewoners verschillende activiteiten ter ondersteuning van de buurtparticipatie. Bewoners van Zuidoost kunnen voor vragen over Welzijn op Recept contact opnemen
met MaDiZo via T. 06 - 432 553 88 of een e-mail sturen naar .