We make the city in Kraaiennest 17 t/m 22-06

Samen bouwen we de buurt van de toekomst. Bouwt u mee?

In de week van 17-22 juni 2019 wordt de K-buurt een satellietlocatie van het grote WeMakeTheCity stadsmakers festival. Stadsmakers uit de hele wereld komen naar Amsterdam. In de K-buurt komt een grote festivaltent. Iedere dag wordt een thema opgepakt om Zuidoost en de K-buurt een verbeterslag te geven. Alle bewoners van Zuidoost zijn welkom

 Van 17 tot 22 juni slaan buurtplatform ‘Hart voor de K-Buurt’, vele buurtorganisaties, de gemeente Amsterdam en WeMakeThe.City de handen ineen. Zes dagen lang werken bewoners en ondernemers en buurtorganisaties uit Zuidoost als ervaringsdeskundigen concreet aan de slag met de opgaven van de buurt en de noden en ambities van de mensen die er wonen en werken.

Dit gebeurt samen met (inter)nationale sprekers, lokale ondernemers, grote bedrijven uit Zuidoost, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, corporaties, studenten, onderzoekers / wetenschappers, ambtenaren / bestuurders en maatschappelijk werkers

Hoofdthema is ‘’We Make the city For ALL of us’’. Hierbij wordt in bijzonder gekeken naar de thema’s van inclusie (hoe komen we tot een inclusieve stad voor iedereen?), eigenaarschap (van wie is de stad?), participatie (door wie wordt de stad vormgegeven en bestuurt?)  en solidariteit (vinden de verschillende soorten bewoners elkaar om de buurt samen beter te maken voor allemaal?).

Er is een heel vol programma met veel activiteiten op vele plekken. 

Centrale plek is een grote tent langs de Karspeldreef op het lege grasveld. In de Bonte Kraai zal in de 'etalage' informatie te vinden zijn over alle activiteiten. 

Maar houdt vooral de www.1104enzo.nl in de gaten hier staat alle informatie samengebracht.