mental Mental CBK Zuidoost

Mental CBK Zuidoost

“Emancipate yourselves from mental slavery; None but ourselves can free our mind.” 
Bob Marley, Redemption Song

CBK Zuidoost opent op vrijdag 30 augustus een nieuwe tentoonstelling: Mental!
Kunstenaars: AiRich, Vesuhely Americaan, Marcel van den Berg, Sara Blokland, Jesper Buursink, Frederick Calmes, Monika Dahlberg**, Brian Elstak, Lionstorm en Shertise Solano
Gastcurator: Raul Balai

Terwijl kunstenaars Iris Kensmil en Remy Jungerman Nederland vertegenwoordigen op de Biënnale in Venetië, lopen veel kunstenaars met vergelijkbare achtergronden tegen onbegrip, onnodige obstakels en gesloten deuren binnen de kunstwereld aan. De (pop) muziek wordt internationaal al decennia lang gedomineerd door zwarte muziek. De laatste jaren domineren ook binnen de Nederlandstalige context de Hip-Hop artiesten en muziek stromingen uit de Afrikaanse diaspora de hitlijsten. Ondertussen houden de grote mediabedrijven hun deuren gesloten voor deze muzikanten. Wat zegt dit over de culturele staat van Nederland en haar toekomst?

Er zijn vele niveaus en vormen van mental slavery. Over het algemeen vinden deze hun oorsprong in het westers kolonialisme en de daarbij behorende slavernij. Deze systemen vormen onder andere de basis voor hoe onze economie georganiseerd is, hoe maatschappelijke klassen zich tot elkaar verhouden, hoe we omgaan met sekseverschillen en gender, heersende schoonheidsidealen en zijn de geboortekamer van de huidige concepten van ras en racisme.
Mental slavery zorgt voor een vorm van het Stockholm Syndrome; het gaan houden van degene, of in dit geval datgene, dat je gegijzeld houdt. Waarom reproduceert een muzikant in zijn clips seksistische rolmodellen, terwijl hij wil dat zijn dochter opgroeit tot een gerespecteerde vrouw? Hoe verhouden het belang van zwarte of niet-witte kunstenaars, en hun onderwerpen, zich tot het racisme, exotisme en ‘tokenisme’ in de veelal witte kunstwereld en haar discours?

Zowel beeldend kunstenaars als rappers kaarten deze onderwerpen regelmatig aan. Ondanks de verschillen in benadering zijn er vele kruisverbanden, connecties en overeenkomsten. Je zou kunnen stellen dat de twee kunstdisciplines en hun publiek verschillende talen spreken. Gastcurator Raul Balai en diverse kunstenaars in de tentoonstelling spreken beide talen, omdat zij liefhebbers zijn of omdat ze onderdeel zijn van beide gemeenschappen. Mental! gebruikt muziek en clip-cultuur als spiegel van de beeldende kunst, om te laten zien hoe mental slavery, en vooral het verzet daartegen, een rol speelt in het werk van zowel de muzikanten als de beeldend kunstenaars. Om de disciplines zo te verbinden en voor publiek en makers ingangen tot elkaars wereld te creëren.

TENTOONSTELLING
Te zien t/m 19 oktober