Echte helden uit de Oost premiere 31-08

De Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost heeft een aantal documentaires laten maken over verzetshelden in de tweede wereldoorlog uit ‘de Oost’ en ‘de West’.
Hierin komen nakomelingen van deze verzetshelden aan het woord. Een bijdrage om tot meer ‘inclusief’ herdenken te komen.
Er wordt ingegaan op de motivatie van deze helden die hun wortels elders in het voormalig koninkrijk hadden, om aan het Nederlandse verzet deel te nemen. En wat dat met hun nakomelingen doet.
Op 31 augustus staan we, in samenwerking met het Cultureel Educatief Centrum in Amsterdam Zuidoost, stil bij het einde van de tweede wereldoorlog in het voormalige
Nederlands Indië op 15 augustus 1945.
De middag start met shots uit de verschillende afleveringen ‘Echte Helden uit de Oost’.
Hierna komen onder leiding van historicus Dr. Klaas Stutje, Iwan Faiman, Murjani Kusumobroto en (onder voorbehoud) Ernst Jansz aan het woord. Hun vaders streden in het verzet.
Het programma wordt afgesloten met een gesprek van de zaal en de hierboven genoemde
leden van het panel.
De serie ‘Echte Helden uit de Oost’ wordt later in het jaar uitgebreid met ‘Echte Helden uit de West’. De uiteindelijke serie zal via onze website en YouTube beschikbaar komen en actief worden aangeboden aan scholen en andere organisaties die zich
met inclusief herdenken bezig houden.
De films worden geproduceerd door de Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost in samenwerking met filmmaker Ernst de Groot. Voor de productie is een subsidie ontvangen van de Stichting Democratie en Media.
De productie is bovendien mogelijk gemaakt door onze reguliere jaarsubsidie van de Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Zuidoost.
Het programma op 31 augustus:
14.30 - 15.00 uur Inloop
15.00 - 15.05 uur Welkomstwoord
15.05 - 15.50 uur Film programma
15.50 - 16.15 uur Panel gesprek onder leiding van Klaas Stutje
16.15 - 16.25 uur Gesprek met de zaal
16.25 - 16.30 uur Muzikaal intermezzo
16.30 - 17.30 uur Borrel en Indische hapjes
Locatie: OSCAM, Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam (t.o. metrostation Ganzenhoef).
Het programma is gratis, maar in verband met de catering wordt u wel verzocht zich voor 25 augustus aan te melden via email adres: