Saramaccaans_-_Oma_en_Apillo Saramaccaans- KULA SKORO 01 en 02-02

Saramaccaans- KULA SKORO 01 en 02-02

Kula Skoro brengt jaarlijks rondom De Dag van de Marrons (viering Vredesverdrag 10 oktober 1760) een nieuw theaterstuk uit die inzicht geeft in de Marroncultuur van Suriname. Een cultuur die ook wel het best bewaarde stukje Afrika buiten Afrika wordt genoemd.
Stuiten op maatschappelijke probelemen
In 2018 zijn de orale vertellingen van de Aluku stam opgetekend en ten tonele gebracht. Deze keer worden de verhalen van de Saamaka stam gedeeld op het podium. Naast de marronage periode waarbij de Saramaccaners hadden moeten vechten om te overleven en ze tenslotte hun territoriale rechten verkregen en juridische vrijheid, stuiten de Saamaka tegenwoordig op verschillende maatschappelijke problemen. Na het tekenen van de vredestraktaten in 1762 hadden ze een woongebied die fungeerde als hun supermarkt, hun apotheek en als natuurlijke hulpbronnen. Maar met de vele concessies (ontginningsvergunningen) die tegenwoordig worden verstrekt aan bedrijven, worden de Saamaka beperkt in hun bewegingsvrijheid met alle gevolgen van dien.
Het verzet
Ook hun traditioneel bestuurssysteem is aan het wankelen door bemoeienis van de landelijke politiek. Wat is hun geheim geweest om eerdere dilemma’s te overleven en hoe kijkt de generatie van nu tegen de toekomst van hun stam? Kula Skoro wil met dit stuk inzoomen op het verzet toentertijd tegen het plantagesysteem en voor vrijheid en de huidige strijd tegen grootkapitaal en voor behoud leefgebieden. In het stuk worden de Saamaka orale overleveringen verwerkt die belangrijk zijn en waardoor de volgende generatie genoeg houvast heeft om trouw te blijven aan hun stam.

Bijlmer Parktheater

Za 1 feb 20:00
Zo 2 feb 15:00
Genre: theater
Tickets: €13,50 (inclusief drankje)