affiche_februaristaking_1941 Herdenk de februaristaking 1941 op 25-02

Herdenk de februaristaking 1941 op 25-02

Kom naar de herdenking!

Op dinsdag 25 februari 2020 herdenken we in Amsterdam de Februaristaking van 1941. Jaarlijks staan we tijdens de herdenking stil bij deze daad van medemenselijkheid van tienduizenden burgers, die in Amsterdam het werk neerlegden en opkwamen voor hun Joodse stadgenoten. De staking breidde zich vervolgens snel uit naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp.

De Februaristaking van 1941 heeft nationaal en internationaal grote indruk gemaakt. Het was een unieke daad van verzet en de enige staking in Europa tegen de anti-Joodse maatregelen van de nazi’s in bezet gebied. Als blijk van erkenning en waardering verleende koningin Wilhelmina aan de gemeente Amsterdam in 1946 het devies “Heldhaftig, vastberaden, barmhartig”, dat sindsdien is toegevoegd aan het stadswapen.

Tijdens de bezetting vormde de staking voor velen een bron van inspiratie. Nog altijd geeft de Februaristaking van 1941 een signaal naar deze tijd, waarin opkomen voor een ander en waakzaamheid voor antisemitisme en racisme geboden is.

Wij roepen u op dinsdag 25 februari 2020 naar het Jonas Daniël Meijerplein te komen en deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker.

Comité Herdenking  Februaristaking 1941                                               

Gemeentebestuur   van Amsterdam