Groeten_uit_het_verleden Groeten uit het verleden 24-02

Groeten uit het verleden 24-02

Afsluiting jubileumjaar Marokkaans-Nederlandse Migratie

Amsterdam migratiestad

Amsterdam is een echte migratiestad. Alle bewoners zijn, lang of kort geleden, naar de stad gekomen om werk te vinden, een opleiding te gaan doen en hun geluk te vinden. Dat maakt Amsterdam met 175 nationaliteiten een van de meest diverse steden van de wereld. Als je weet waar je vandaan komt en de persoonlijke geschiedenissen van andere Amsterdammers kent dan begrijp je elkaar beter en begrijp je veel meer van de stad waar je in leeft.

Viering 50 jaar Marokkaanse migratie

In 2020 staat Amsterdam nog één keer stil bij het feit dat Nederland en Marokko op 14 mei 1969 een wervingsverdrag ondertekenden. Daarmee werd het mogelijk om Marokkaanse arbeidskrachten naar Nederland te halen. Deze arbeidsmigranten gingen werken in de fabrieken, de havens en tuinbouwkassen. Toen bleek dat de arbeidsmigratie minder tijdelijk was dan aanvankelijk werd gedacht, kwamen ook steeds meer vrouwen en gezinnen naar Nederland toe.

Het afgelopen jaar vonden er in Amsterdam grote en kleine activiteiten plaats die in het teken stonden van de komst en de betekenis van Marokkaanse gastarbeiders. Op deze site vindt u een selectie van welke bijeenkomsten hebben plaatsgevonden en wat er zoal geproduceerd en geschreven is over dit thema. Naast de gemeente Amsterdam is door verschillende organisaties veel aandacht besteed aan dit thema. Migratiegeschiedenis leeft!

Eindevenement Groeten uit het verleden

Op 24 februari 2020 organiseert de gemeente samen met verschillende organisaties een overzicht van de mooiste onderdelen van het jubileumjaar. Met dit programma doen Amsterdamse organisaties en de gemeente recht aan de bijdrage die gastarbeiders en Amsterdammers met Marokkaanse roots hebben geleverd aan de stad Amsterdam.

De avond wordt gepresenteerd door Jörgen Tjon A Fong, bestaat uit drie onderdelen waarvoor u zich apart dient aan te melden en ziet er als volgt uit:

Programma:

Voor professionals/experts 18.00-19.00 uur

– Oude versus Nieuwe Beelden (Robert den Hartogh, Ahmet Polat)

– Het debat van de toekomst // jongeren aan het woord (Argan, Young Amsterdam)

Inloop, hapje, drankje 19.00-20.00 uur

Voor iedereen 20.00-22.00 uur

– Welkom door wethouder Diversiteit en stadsdeelbestuurder Centrum

– Tijd om onze verhalen te bewaren (Stadsarchief, A’dam Museum, Beeld en Geluid)

– Fayage – De Reis met Fadua El Akchaoui e.a. (ROSE stories)

– Beeldkaravaan // 50 jaar samengevat in 25 minuten // Abdelkarim El-Fassi

– Fatima // Migratie in de ogen van de vrouw met Mariëm Zian

Deze avond wordt door de gemeente Amsterdam georganiseerd in samenwerking met:

Zouka, Amsterdam Museum, Andalusisch orkest, DeLaMar Theater, Emcemo, Fatima, Studio Polat, Robert den Hartogh, ROSE Stories, Stadsarchief Amsterdam, Argan, Young Amsterdam.