Midzomer Mokum

Midzomer Mokum is een verzamelplaats voor activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar zoals ze zelf zeggen. 

Van 4 juli tot 16 augustus worden hier alle activiteiten die bekend zijn voor jongeren verzameld. Check deze site!

https://www.amsterdam.nl/midzomermokum/