Skip to main content
                                                                                            

Meer lintjes voor Zuidoost bewoners

Uit de lange lijst die de gemeente heeft gepubliceerd van mensen die voor hun (vrijwilligers)werk of andere verdienste voor de maatschappij een lintje hebben gekregen heeft de redactie nog de volgende namen gevonden die verbinding hebben met Zuidoost of hier wonen. Mocht er iemand ontbreken dan horen wij dit graag. De volledige lijst is hier

mw J. Jolanda
Stockey
Zet zich al jaren in voor de gezondheid van jongeren in
Amsterdam Zuidoost. Ze is medeoprichter van de
honk- en softbalvereniging ‘Ban Topa Future Stars’, die
minderbedeelde jongeren naast sport ook naschoolse
opvang en actieve huiswerkbegeleiding biedt. Ook
organiseert ze naschoolse sportactiviteiten voor
jongeren en organiseert ze activiteiten voor de hele
buurt, zoals een jaarlijks Caribische Kerstmarkt.

Dhr. J Jaap
Koolstra
Heeft zich gedurende 40 jaar als vrijwilliger ingezet
voor de Protestantse Gemeente in Amsterdam
Zuidoost. Hier heeft hij vele verschillende taken op
zich genomen. Hiernaast maakt hij al 25 jaar onderdeel
uit van de werkgroep Bijlmerweide, voor het
onderhoud van buurtpark Bijlmerweide. Hij nam in de
jaren ’90 samen met zijn vrouw Merea Koolstra een
politiek vluchteling uit Congo op in zijn familie.

Mw. M Mérea
Koolstra
Heeft zich 20 jaar ingezet voor de Protestantse
Gemeente in Amsterdam Zuidoost. Zij deed
verschillend vrijwilligerswerk en was voornamelijk
bezig met het helpen van kwetsbare personen. Ook bij
‘Diaconaal-Pastoraal Centrum Bijlmer Duif’ zette
mevrouw Koolstra-Lebailly zich in voor kwetsbare
bewoners. Ze nam samen met haar man Jaap Koolstra
een politieke vluchteling uit Congo op in haar familie.

Wilfred Gilds Richtte in 1980 toneelvereniging Angalampoe op.
Hiernaast is hij sinds 1994 lid van de Evangelische
Broedergemeente, als aflegger en grootmeester bij de
aflegvereniging 'Jozef'. Wanneer er iemand van de
vereniging overleden is, bespreekt hij de wensen met
de familie en begeleidt hij het hele proces volgens
Surinaamse gebruiken.

Jos de BoerSmit
Zette zich als vrijwilliger in voor diverse organisaties in
de Amsterdam Zuidoost: Protestantse Gemeente,
Lentedag voor ouderen, Gaasperdams Gemengd Koor,
Drugspastoraat, De Zonnebloem