Money maatjes

Money Maatjes helpen je uit de financiële stress

Ongeveer 40% van de Amsterdammers die een schuldhulptraject volgen, lukt het niet om dit traject
vol te houden. Om dit probleem aan te pakken, leiden stichting ProFor en het Buurtteam Zuidoost de
komende maanden “Money Maatjes” op. Dit zijn vertrouwenspersonen die de bewoners steunen en
praktische hulp bieden.
“Een telefoontje moeten plegen met de belastingdienst is iets waar veel mensen als een berg
tegenop zien,” zegt Lucia Martis. Als directeur van ProFor ziet zij dagelijks Amsterdammers met
kleinere of grote financiële problemen. “Door stress over je financiën lukt het je soms niet meer om
dingen helder te zien en weloverwogen keuzes te maken. Een Money Maatje kan je net die steun
geven om weer de nodige stappen te nemen.”
Het project Money Maatjes leidt vrijwilligers op om stadgenoten met raad en daad bij te staan. De
vrijwilligers leren hoe een schuldhulptraject werkt, maar vooral ook bij welke instanties iemand met
schulden terecht kan. Ook leren ze de vaardigheden die er bij komen kijken om als
vertrouwenspersoon op te kunnen treden.
Na het volgen van de training gaan de Money Maatjes 2-3 maanden aan de slag. Ze spreken wekelijks
1 of 2 bewoners, bieden een luisterend oor, lezen mee met moeilijke brieven, maar gaan als het
nodig is ook mee naar een afspraak met een instantie. De Money Maatjes krijgen een
onkostenvergoeding voor hun inzet.
Hebt u interesse om Money Maatje te worden?
Of hebt u financiële stress en wilt u graag (gratis) hulp van een Money Maatje?
Neem dan contact op met Lucia Martis van ProFor via tel 020-6902626 of .
Money Maatjes is een project van het Social Pact, uitgevoerd door stichting ProFor samen met het
Buurtteam Zuidoost.
  • Hits: 56