Skip to main content
                                                                                            

Voer geen vossen

Vogel- en Zoogdierenopvang De Toevlucht en Stichting Wildopvang.nl doen een dringende oproep aan het
publiek om geen vossen te voeren.

Twee problemen die zich voordoen zijn dat mensen last krijgen van tamme vossen en dat er in de wildopvang steeds vaker tamme vossen worden opgenomen die moeilijk terug
de natuur in te zetten zijn. Vossen die niet meer schuw voor mensen zijn, veroorzaken problemen. Het devies is dan ook: Voer geen vossen!
Het Amsterdamse wildopvangcentrum De Toevlucht heeft dit jaar al enkele door de mens tam gemaakte vossen met veel moeite weer laten verwilderen.
Stichting Wildopvang.nl ontving bijvoorbeeld meerdere berichten over een tamme vos in Zeewolde, waarvan
duidelijk is dat deze door een buurtbewoner gevoerd wordt. Dat levert ernstig probleemgedrag op.
Vossen vertonen zich steeds vaker aan de randen van steden en dorpen en op campings en bungalowparken.
Mensen die een vos zien in hun omgeving vinden het leuk om vossen te voeren in hun tuin of zelfs in het wild.
Dat levert problemen op en wij raden dan ook ernstig af om vossen (bij) te voeren. De vossen worden steeds
minder schuw voor mensen, tot het handtamme af.
Vossen zijn slim en zullen de buurt steeds vaker bezoeken en weten precies waar afval te halen valt, maar ook
de tuinen van bewoners die bijvoeren. Het gevolg is dat vossen zich niet meer laten afschrikken door mensen
en zelfs via een openstaande tuindeur of een kattenluik zich ingang verschaffen tot een woonhuis op zoek naar
voedsel. Ook zijn hobbydieren zoals konijnen of kippen in tuinen niet meer veilig. Het gevolg is dat de vos een
‘probleemvos’ wordt en het risico loopt om afgeschoten te worden.
Heeft u een probleemvos in de buurt? Spreek uw buren aan op het niet-voeren in het belang van de vos zelf.
Verder kunt u en uw buurtgenoten de vos weer schuw maken, door elke keer dat u het dier ziet, veel lawaai te
maken door te schreeuwen en met een pollepel op een pan te gaan slaan en de tuin in te rennen. Een vos leert
snel en kan ook weer verwilderen zodat hij weer de nodige afstand houdt van mensen en niet langer een
probleem vormt maar een aanwinst om naar te kijken.