Skip to main content
                                                                                            

Een pas op de plaats voor de Gaasperplas

De actiegroep ‘Bescherm het Gaasperplaspark’ heeft op 7 januari 2021 in een brief aan het Gemeentebestuur van Amsterdam haar bezorgdheid geuit over het participatieproces rond het Toekomstplan Gaasperplas. Zij heeft het College dringend verzocht nog geen besluit te nemen over het plan.

Met dit Toekomstplan wil de overheid ‘40 jaar na de inrichting van het Gaasperplaspark het park aanpakken zodat het weer 40 jaar mee kan. Het park moet een plek worden waar Amsterdammers en onze buren uit de regio zich welkom voelen en waar mensen graag naartoe komen.’ Het park zou hiertoe op veel manieren moeten worden ‘verbeterd’ en er moeten nieuwe voorzieningen en faciliteiten komen.

Veel parkbezoekers en natuurliefhebbers hebben bezwaren tegen onderdelen van het plan. Zij vinden dat het park niet ‘verbeterd’ hoeft te worden, het is goed en mooi zoals het nu is.

 

Het DB van stadsdeel  Zuidoost bracht op 15 december jl. advies uit over het definitieve concept Toekomstplan Gaasperpark.  Noch de deelraadscommissie, noch de burgers van Zuidoost konden zich vooraf  hierover uitspreken. De bespreking was niet openbaar aangekondigd.

Het voornemen is nu dat het College van B & W begin 2021 definitief besluit over het concept Toekomstplan Gaasperplas.

 

De actiegroep ‘Bescherm het Gaasperplaspark’ verenigt bewoners van Zuidoost, bezoekers  en andere sympathisanten van het unieke en prachtige Gaasperpark.

De actiegroep vraagt de gemeente Amsterdam dringend om dit besluit uit te stellen totdat er ook over het laatste conceptplan daadwerkelijke inspraak heeft plaatsgevonden én de gehele inhoud van alle eerdere inspraakrondes hierbij wordt betrokken. Zo was de Nota van beantwoording op de ingebrachte zienswijzen op het eerdere concept, winter 2019/2020 (!), nog steeds niet openbaar toen Zuidoost half december 2020 het advies uitbracht. Ondanks toezeggingen van de wethouder en de projectleiding aan de indieners van zienswijzen, respondenten van gehouden enquêtes enz.

Het participatietraject tot nu toe is in de visie van de actiegroep  vooral een farce geweest, uitkomst-gestuurd.  De belangen van zowel de parkbezoekers als de natuur, deel uitmakend van het Natuur Netwerk Nederland, worden geschaad. Iedere burger die bij dit traject betrokken was en zich ervoor inzette voelt zich inmiddels enorm bedrogen en met een kluitje het Gaasperplasriet ingestuurd.  Dit terwijl bedrijven met commerciële belangen het plan wel waarneembaar konden beïnvloeden.

Er loopt nog steeds een petitie tegen de plannen voor de Gaasperplas. Deze kunt u hier vinden