Skip to main content
                                                                                            

Gebiedsplannen Zuidoost vastgesteld voor 2021

Besluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuidoost van Amsterdam houdende regels omtrent het besluit vaststellen gebiedsgerichte uitwerkingen sociale basis 2021 stadsdeel Zuidoost

U kunt hier het hele besluit downloaden