Skip to main content
                                                                                            

Initiatieven gezocht voor Bijlmer West

Amsterdam Zuidoost verandert snel. Met name Amstel lll (oftewel Bijlmer West) verandert nu veel. Dit is het stukje bij Holendrecht en Bullewijk aan de bedrijvenkant van de metrobaan. Hier komen de de komende 25 jaar 15.000 nieuwe woningen bij, maar ook nieuwe kantoren en voorzieningen. Maar ook de gemeente investeert in goede ideeen voor dit gebied. Wist u dat er een kans is voor mensen met een goed idee om steun te krijgen zowel financieel als in kennis? Hiervoor kunt u terecht bij de organisatie ‘HOBU’. Deze organisatie werkt namens Gemeente Amsterdam aan het leefbaar maken van het gebied en doet dat in verbinding met de community uit heel Zuidoost. Kijk voor inspiratie over wat we doen op de website www.hobu.amsterdam

Wij vinden het fijn om te werken met ondernemers en initiatiefnemers of bewoners uit Zuidoost die zelf al actief zijn en ideeën hebben die aansluiten op dit nieuwe gebied.

Kom in actie en stuur ons een bericht voor een kennismaking.

 

ENGLISH 

Amsterdam Southeast is changing rapidly. Amstel 3 (also called Bijlmer West) in particular is now changing a lot. This is the name of the part near Holendrecht and Bullewijk on the business side of the metro track. Over the next 25 years, 15.000 new homes will be built, as well as new offices and facilities. The municipality (gemeente) is also investing in good ideas for this area. Did you know that there are opportunities for people that have great ideas to receive support both financially and in knowledge? You can contact the organization 'HOBU' for this opportunity. This organization works on behalf of the Municipality of Amsterdam to make this area in Bijlmer liveable and does so in conjunction with the community from all over Bijlmer. For more information about how we work, go on the website www.hobu.amsterdam and send us a message!

We enjoy working with entrepreneurs and initiators or residents from Bijlmer who are already active and have ideas that match this new area.

Take action today and send us a message for an introduction.